Tjenester

Mangler du arbeidskraft?
Vi kan hjelpe!

Kontakt oss

Din trygghet i et marked i stadig endring

Vi kan hjelpe din bedrift slik at du har den optimale bemanningen til enhver tid. Det kan være tidkrevende å finne erstattere eller nye medarbeidere. For lite bemanning har konsekvenser for en bedrifts leveringskraft og muligheter for videre utvikling. Det er ikke lønnsomt å være overbemannet, men det er heller ingen investering å være underbemannet over tid.

Du er best i ditt fag, mens vi er gode på rekruttering og bemanning. Vi sier ikke at du ikke er god, men vi antar at du har andre oppgaver å bruke tiden på – og som kjent – tid er penger.

Vi skal gjøre våre kunder enda bedre.

Innleie eller fast ansettelse?

Innleie og prosjektbemanning

BackUp Byggpersonell kan levere bemanning til alle typer prosjekter, fra store prosjekter til enkeltoppdrag. Du leier bemanning etter ditt behov. Vi engasjerer og bryr oss, er lett tilgjengelige og har hyppige besøk på arbeidsplassen for å avstemme at alt fungerer som det skal for alle parter.

Som medarbeiders arbeidsgiver tar vi ansvar for

Som medarbeiders arbeidsgiver tar vi ansvar for:

  • Utbetaling av lønn

  • Feriepenger

  • Skattetrekk

  • Arbeidsgiveravgift

  • Forsikringer

  • Tjenestepensjon

  • Personaladministrativ oppfølging

Rekruttering til faste stillinger

Skal du dekke en fast stilling kan du overlate hele (eller deler) av rekrutteringsprosessen til BackUp. For en vellykket rekruttering trenger vi å ta en grundig gjennomgang av din bedrift og rollen som skal besettes. I en slik prosess vil vi ofte dele mye informasjon, i de tilfeller denne informasjonen er sensitiv skal du være helt trygg på at dette blir behandlet konfidensielt.

Vi vil representere din bedrift på en profesjonell måte, være seg det er gjennom annonsekanaler, i dialog med kandidater og eventuelt andre involverte parter.

Vi bruker de kanalene som er nødvendig for å finne riktig kandidat – via annonsering, CV-baser, egne nettverk, sosiale medier eller direkte henvendelser til aktuelle kandidater (search/headhunting).

Hvorfor bruke BackUp?

Vi er gode på rekruttering og bemanning. Vi antar at du har andre oppgaver å bruke tiden på.

Ikon - person med smil

Vi er engasjerte

Vi bruker all vår arbeidstid til å dekke ledige stillinger og har tilgang til flere kandidater, CV-baser og annonsekanaler enn andre bedrifter. Vi ønsker du skal lykkes, og vil alltid gjøre vårt beste for å finne den best egnede kandidaten til nettopp deg.

Ikon - handtrykk

Vi er pålitelige

Vi gjør grundig kartlegging av kvalifikasjoner og personlige egenskaper gjennom intervjuer, referanser, eventuelt caser og personlighets/ evnetester.

Ikon - tre personer med stjerne

Vi er inkluderende

Vi er tett på både deg medarbeider hele veien, enten det er til oppdragets slutt – eller til vedkommende er fast ansatt hos deg.

La oss hjelpe deg

Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer om våre tjenester? Ta kontakt med oss i dag!