BackUp kan nå vise til et langt, tett og godt samarbeid med Park & Anlegg. BackUp leverer maskinførere, grunnarbeidere, forskalingssnekkere, jernbindere, betongarbeidere, anleggsgartnere, steinsettere i tillegg til riggere/hjelpearbeidere. Park & Anlegg har mange store prosjekter i området Østfold, Oslo og Akershus.

Muffestasjon Indre Oslofjord kabelprosjekt

BackUp har bl.a levert murere, forskalingssnekkere og anleggsarbeidere til Engebretsen Betong & Mur

Statoil Fornebu

Noveta har leid inn tømrere fra BackUp til bl.a DnB-bygget, Statoil Fornebu, Vulkan og Søndre Oslo Distriktspsykiatriske på Mortensrud m.fl.

Tjuvholmen, Oslo

BackUp har levert elektrikere og hjelpemontører til Ing. Ivar Pettersen til bl.a. Åssiden VGS, VEAS og Tjuvholmen.

OSL T2

Haandverkerne har leid inn tømrere og snekkere fra BackUp til montering av modulbygg, samt til forskjellige service- og rehabiliteringsoppdrag på OSL og i Oslo- og Drammensområdet.

Fornebuporten

GST Byggmontering har leid inn tømrere fra BackUp til bl.a. prosjektene OCCI, Drammensveien 134 og Fornebuporten

BackUp leverer tømrere til HP Hovelsen Bygg-Entreprenør AS. Våre medarbeidere blir godt ivaretatt hos denne kunden, noe som gjør at de stortrives.

Selfors sykehjem

BackUp leverte bemanning ifb med byggingen av Selfors Sykehjem/Mo i Rana 2015 -2016 (tømrere, teglfasade, himling, gips/stål. ventilasjon, brannisoliering, mur&puss)

Det at BackUp klarer å imøtekomme vårt behov, samt levere kvalitet til riktig pris, gjør at vi som kunde er veldig fornøyd.
Geir Lorentsen Administrerende direktør Tre og Betong AS

CC Stadion, Hamar

GK Rør leier inn rørleggere fra BackUp over hele landet, vi har bl.a. levert til CC Stadion på Hamar og mange prosjekter i Trøndelag.

GK valgte BackUp på bakgrunn av gode erfaringer fra tidligere, spesielt i Trondheim, samt at BackUp har god dekning i våre primærområder. Videre har de en fornuftig kombinasjon av kvalitet, seriøsitet, leveringsdyktighet og pris.
Bård ScheiePersonalsjef GK Rør AS

Trelleborg Offshore Krokstadelva

Trelleborg Offshore har leid inn produksjonsmedarbeidere fra BackUp - både til fabrikken i Krokstadelva og til onshore-prosjekter i utlandet.

BackUp Byggpersonell AS er en betydelig leverandør av bemanningstjenester til vår fabrikk i Krokstadelva. Vi har siden 2008 benyttet BackUp både som leverandør av vikarer og til faste stillinger i våre produksjonslinjer. BackUp innfrir forventningene vi har til en effektiv samarbeidspartner og de er i tillegg dyktige på oppfølging og informasjon. Samarbeidet med BackUp gjør at vi kan rette fokuset vårt mot daglig drift.
HR-avdelingen - Trelleborg Offshore Norway AS

Telenor Arena, Fornebu

BackUp har en landsdekkende avtale med Oras og leverer rørleggere til prosjekter over hele landet.

Oras har tidligere kjøpt inn bemanningstjenester via et større antall leverandører fordelt i henhold til geografiske lokasjoner. Oras har med denne prosessen hatt som mål å inngå sentrale rammeavtaler med et svært begrenset antall leverandører som skal dekke Oras totale behov for slike tjenester. BackUp Byggpersonell AS er en av tre aktører som har fått tildelt slik avtale. Vi ønsker med dette å kvalitetssikre de tjenestene som blir anskaffet, forenkle kontrakt og administrativt arbeid, samt sørge for at partene på forhånd er enige om retningslinjer for alle oppdrag som skal utføres i forbindelse med avtalen.
Trine DragnesInnkjøpsdirektør Oras AS
Meny