• Velkommen
  • Våre tjenester
  • Kvalitetssikring av medarbeidere

BackUp Byggpersonell bemanner industri, og bygg- og anleggsektoren. Våre ansatte har tverrfaglig kompetanse med bakgrunn fra bygg & anlegg og bemanningsbransjen. Vi sørger for god kvalitet i rekrutteringsprosessen, et ryddig kontraktsforhold og tett oppfølging både før, under og mellom oppdrag. BackUp Byggpersonell er et trygt valg om du trenger bemanning:

  • Medlem av bemanningsbransjen i NHO Service
  • Kvalifisert leverandør i StartBANK
  • Har fritak for solidaransvar skatt
  • Sertifisert i evne og personlighetstester
  • Sertifisert som Revidert Arbeidsgiver

Leverandør- og arbeidsgiverrollen Vårt mål er å være den beste arbeidsgiver for våre medarbeidere og vi har fokus på ryddige arbeidsforhold, tilrettelegging, god kommunikasjon og etterlevelse av gjeldende lover og regler. Vi vet at dette er viktig også for deg som oppdragsgiver. Både kunder og våre medarbeidere kan forvente rask responstid, kontinuerlig oppfølging og fokus på kvalitet og HMS.

Meny